Ο κύριος αντικειμενικός στόχος της ομάδας Fisionarte είναι να συλλάβει, να αναπτύξει και να παράγει φωτισμό, προβάλλοντας την επιδεξιότητα και την τεχνογνωσία προσεκτικά επιλεγμένων Ιταλών σχεδιαστών και τεχνιτών.

Fisionarte

TOP